//-- 3D Live Stats Javascript Include //-- Copyright 2008 3D Live Media, All Rights Reserved. var _3dls_wid = "3dls-7G32S7BLGR-001"; // Website ID var _3dls_type = 0; // Visitor Type var _3dls_custom_title = ""; // User defined custom title of the page var _3dls_SE = ""; // Search Engine name var _3dls_secure=0; // Is the page secure var _3dls_latitude = ""; // Overide latitude var _3dls_longitude = ""; // Overide longitude var _3dlsD = document; var _3dlsR = (window.top==self) ? document.referrer : top.document.referrer; var _3dlsUniq = _3dls_rdCookie("3dlsuniq"); var _3dlsRef=new Array(); var _3dlsKey=new Array(); _3dlsRef[0]="google"; _3dlsKey[0]="q"; _3dlsRef[1]="yahoo"; _3dlsKey[1]="p"; _3dlsRef[2]="msn"; _3dlsKey[2]="q"; _3dlsRef[3]="aol"; _3dlsKey[3]="query"; _3dlsRef[4]="aol"; _3dlsKey[4]="encquery"; _3dlsRef[5]="lycos"; _3dlsKey[5]="query"; _3dlsRef[6]="ask"; _3dlsKey[6]="q"; _3dlsRef[7]="altavista"; _3dlsKey[7]="q"; _3dlsRef[8]="search"; _3dlsKey[8]="q"; _3dlsRef[9]="netscape"; _3dlsKey[9]="s"; _3dlsRef[10]="cnn"; _3dlsKey[10]="query"; _3dlsRef[11]="looksmart"; _3dlsKey[11]="qt"; _3dlsRef[12]="about"; _3dlsKey[12]="terms"; _3dlsRef[13]="mamma"; _3dlsKey[13]="query"; _3dlsRef[14]="alltheweb"; _3dlsKey[14]="q"; _3dlsRef[15]="gigablast"; _3dlsKey[15]="q"; _3dlsRef[16]="voila"; _3dlsKey[16]="kw"; _3dlsRef[17]="virgilio"; _3dlsKey[17]="qs"; _3dlsRef[18]="live"; _3dlsKey[18]="q"; _3dlsRef[19]="baidu"; _3dlsKey[19]="wd"; _3dlsRef[20]="alice"; _3dlsKey[20]="qs"; _3dlsRef[21]="seznam"; _3dlsKey[21]="w"; _3dlsRef[22]="yandex"; _3dlsKey[22]="text"; _3dlsRef[23]="najdi"; _3dlsKey[23]="q"; function _3dls_insertWidget() { var o_3dlsflsh = document.getElementById("3dlsflsh"); o_3dlsflsh.innerHTML='' + ''+ ''+ ''+ ''+ ''+ ''+ ''+ ''+ ''+ ''+ ''; } function _3dls_RetKey() { var dmn,ref,key,i; if (_3dlsR==null) return ""; i = _3dlsR.indexOf("://"); if (i < 0) return ""; dmn=_3dlsR.substring(i+3,_3dlsR.length); if (dmn.indexOf("/") > -1) { dmn=dmn.substring(0,dmn.indexOf("/")); } for (var j=0;j<_3dlsRef.length;j++) { if (dmn.toLowerCase().indexOf(_3dlsRef[j].toLowerCase()) > -1) { if ((i=_3dlsR.indexOf("?"+_3dlsKey[j]+"=")) > -1 || (i=_3dlsR.indexOf("&"+_3dlsKey[j]+"=")) > -1) { key=_3dlsR.substring(i+_3dlsKey[j].length+2,_3dlsR.length); if ((i=key.indexOf("&")) > -1) key=key.substring(0,i); _3dls_SE = _3dlsRef[j]; return key; } } } return ""; } function _3dls_rdCookie(cookieName) { var docCookies = document.cookie; var startIndex = docCookies.indexOf(cookieName); if (startIndex == -1) return false; startIndex += cookieName.length + 1; var endIndex = docCookies.indexOf(";",startIndex); if (endIndex == -1) endIndex = docCookies.length; var cookieValue = docCookies.substring(startIndex, endIndex); return unescape(cookieValue); } function _3dls_wrCookie(name, value, expires, domain, path, secure) { var curCookie = name + "=" + escape(value) + ((expires) ? "; expires=" + expires : "") + ((path) ? "; path=" + path : "") + ((domain) ? "; domain=" + domain : "") + ((secure) ? "; secure" : ""); document.cookie = curCookie; } function _3dls_Process() { if ((_3dls_wid==null) || (_3dls_wid=="")) return; var _SEPhrase = _3dls_RetKey(); var _title = escape(_3dlsD.title); var _customTitle = escape(_3dls_custom_title); var _unique = (_3dlsUniq) ? "0" : "1"; var _URL = "?wid=" + _3dls_wid + "&t=" + _title + "&ct=" + _customTitle + "&sep=" + _SEPhrase + "&se=" + _3dls_SE + "&tp=" + _3dls_type + "&u=" + _unique + "&la=" + _3dls_latitude + "&lo=" + _3dls_longitude + "&rnd=" + Math.random(); var _date = new Date(); var _toast=_date.setTime(_date.getTime()+(30*60000)); //30 minutes var _expires=_date.toUTCString(); _3dls_wrCookie("3dlsuniq", _toast, _expires, "", "/"); _3dls_secure = (_3dlsD.location.protocol=="https:") ? 1 : 0; if (document.images){ var _img = new Image(); if (_3dls_secure==0) { _img.src="http://widget.3dlivestats.com/log/103/"+_URL; } else { _img.src="https://widget.3dlivestats.com/log/103/"+_URL; } } }